Tận dụng CÔNG NGHỆ AI tiên tiến

Chúng tôi đổi mới doanh nghiệp của bạn!

AI Team của chúng tôi

Tony Hoang

Tony Hoang

CEO & Founder
David Nguyen

David Nguyen

Australian Representative
Mr. Hung

Mr. Hung

Chief Of AI
Phạm Thế Bảo

Phạm Thế Bảo

SGU Partner

Chúng tôi thực hiện các giải pháp AI cho bạn

Xin vui lòng tham gia với vnaihub.com để thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp AI Việt Nam. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy Giải pháp AI, bài viết nghiên cứu AI, khóa đào tạo, tin tức và sự kiện.

Một số trường hợp nghiên cứu AI: